Logistika na míru

Potřebujete pro svou firmu logistiku na míru? Obraťte se na profesionála v tomto oboru.

 Logistické služby, logistika
Svým zákazníkům poskytuje firma Bohemia Cargo individuální logistické řešení na míru. Podle konkrétních podmínek nastaví a řídí Vaše logistické procesy tak, aby se logistika stala Vaší konkurenční výhodou. Provedeme audit Vašich vnitřních procesů. Nalezneme úzká místa, skryté rezervy, prostor pro úsporu finančních prostředků a zvýšení efektivnosti.

Na základě informací získaných prostřednictvím analýzy současného stavu pro Vás připravíme řešení v oblastech nákupu a zásobování, výrobní logistiky, skladování a distribuce. Tyto procesy spojíme v jeden integrovaný logistický řetězec. 

Logistika  na míru, logistické služby to je Bohemia Cargo.