Mezinárodní doprava v České republice

Mezinárodní doprava probíhá na základě a v rámci sítě smluvních partnerů. Pro Českou republiku má zásadní význam především unijní mezinárodní doprava.   

Pro Českou republiku má klíčový význam především silniční mezinárodní doprava, která probíhá na základě sítě smluvních partnerů, což je dáno především naší geografickou polohou.

Klíčové postavení unijní dopravy
Díky husté síti smluvních dopravců umožňuje mezinárodní doprava přepravovat zásilky z libovolných částí světa. Klíčové postavení má pro nás především mezinárodní doprava v rámci Evropské unie, která je následkem fungujícího vnitřního trhu a jeho čtyř svobod (volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu), jehož jsme plnohodnotnou součástí. 

Druhy mezinárodní dopravy
Další z možností členění použití dopravních prostředků, které mezinárodní doprava používá. Zde je nejvíce frekventovaná silniční doprava, tedy kamionová doprava zboží, kde díky své centrální poloze patříme k významným subjektům, a to nejen z hlediska mezinárodních dodavatelsko-odběratelských vztahů, ale i tranzitního území. Vzhledem k tomu, že nepatříme mezi přímořské státy, ani nemáme splavné veletoky, na nichž by bylo možné dopravit zboží přímo do mezinárodních přístavů, v našem případě vyžaduje námořní mezinárodní doprava součinnost silniční a železniční dopravy. Důležitou roli v oblasti přepravy zboží sehrává mezinárodní letecká doprava.